Trafikverkets RSS-flöden

Prenumerera på våra nyheter genom våra RSS-flöden. Listan nedan ger dig överblick över vilka flöden vi har. Nyheterna i RSS-flödet läser du i en RSS-läsare, inte via webben.

Ny url för webbplatsen påverkar RSS-flöden

Om du sedan tidigare prenumerar på något av våra RSS-flöden behöver du ändra själva url-adressen till våra RSS-flöden från din egna RSS-läsare för att få det att fungera igen. 

För att lägga till RSS-flödet i din RSS-läsare eller e-postprogram behöver du url-adressen (länken) till det RSS-flöde du vill prenumerera på. Högerklicka och kopiera länken.
Läs mer om RSS-flöden

Trafikverket - Aktuellt för dig i branschen

Aktuellt - Chaos
Arbete på väg
ERTMS, nytt signalsystem för Sveriges järnväg
Godkännandeprocess för järnväg
Järnvägsnätsbeskrivningen, JNB
Materialkatalogen, försörjning av tekniskt godkänt material
Nyheter om Trafikverkets data
Projektportalen
ProjectWise
Samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom transportområdet
Signalställverk
Tekniska dokument
Teknisk säkerhetsstyrning signal, TSS
Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ)