Aktuellt ERTMShttps://bransch.trafikverket.se/Nya signalsystemet ERTMS har testats i skarpt läge på Malmbananhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/nya-signalsystemet-ertms-har-testats-i-skarpt-lage-pa-malmbanan/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/nya-signalsystemet-ertms-har-testats-i-skarpt-lage-pa-malmbanan/Mon, 21 Aug 2023 07:58:34 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSSignalanläggningen i Nässjö har fått modernt ställverkhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/signalanlaggningen-i-nassjo-har-fatt-modernt-stallverk/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/signalanlaggningen-i-nassjo-har-fatt-modernt-stallverk/Tue, 20 Jun 2023 08:01:25 GMTERTMSERTMS nyhetsbrev ute nuhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/ertms-nyhetsbrev-ute-nu/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/ertms-nyhetsbrev-ute-nu/Fri, 05 May 2023 07:17:28 GMTERTMSSignalanläggningen norr om Kiruna moderniseras i sommarhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/signalanlaggningen-norr-om-kiruna-moderniseras-i-sommar/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/signalanlaggningen-norr-om-kiruna-moderniseras-i-sommar/Tue, 25 Apr 2023 10:01:04 GMTERTMSSignalanläggningen i Nässjö uppgraderas i sommarhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/signalanlaggningen-i-nassjo-uppgraderas-i-sommar/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/signalanlaggningen-i-nassjo-uppgraderas-i-sommar/Tue, 25 Apr 2023 09:37:09 GMTERTMSFull fart på projektering av ERTMS i Malmö- och Lundområdethttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/full-fart-pa-projektering-av-ertms-i-malmo--och-lundomradet/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/full-fart-pa-projektering-av-ertms-i-malmo--och-lundomradet/Tue, 25 Apr 2023 08:48:41 GMTERTMSTrafikverket lanserar en översiktlig beskrivning av införandeplan för ERTMShttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/trafikverket-lanserar-en-oversiktlig-beskrivning-av-inforandeplan-for-ertms/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/trafikverket-lanserar-en-oversiktlig-beskrivning-av-inforandeplan-for-ertms/Tue, 25 Apr 2023 08:40:24 GMTERTMSGodslok som saknar utrustning försenar övergången till nya signalsystemet ERTMS på Malmbananhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/godslok-som-saknar-utrustning-forsenar-overgangen-till-nya-signalsystemet-ertms-pa-malmbanan/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2023/godslok-som-saknar-utrustning-forsenar-overgangen-till-nya-signalsystemet-ertms-pa-malmbanan/Tue, 04 Apr 2023 07:09:34 GMTERTMSÅrets sista nyhetsbrev ute nuhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/arets-sista-nyhetsbrev-ute-nu/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/arets-sista-nyhetsbrev-ute-nu/Mon, 12 Dec 2022 10:32:59 GMTERTMSStor uppslutning vid ett andra möte om driftsättningen av ERTMS på Malmbananhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/stor-uppslutning-vid-ett-andra-mote-om-driftsattningen-av-ertms-pa-malmbanan/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/stor-uppslutning-vid-ett-andra-mote-om-driftsattningen-av-ertms-pa-malmbanan/Wed, 07 Dec 2022 13:00:24 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSTrafikverkets första RC6-lok är permanent godkänt för ERTMS-banorhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/trafikverkets-forsta-rc6-lok-ar-permanent-godkant-for-ertms-banor/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/trafikverkets-forsta-rc6-lok-ar-permanent-godkant-for-ertms-banor/Wed, 07 Dec 2022 12:41:42 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSLyckad uppdatering av ERTMS på pilotbanorna Ådals- och Botniabananhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/lyckad-uppdatering-av-ertms-pa-pilotbanorna-adals--och-botniabanan/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/lyckad-uppdatering-av-ertms-pa-pilotbanorna-adals--och-botniabanan/Wed, 07 Dec 2022 12:23:38 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSNu lanseras process och arbetssätt för signalpaket i ERTMS-projektethttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/nu-lanseras-process-och-arbetssatt-for-signalpaket-i-ertms-projektet/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/nu-lanseras-process-och-arbetssatt-for-signalpaket-i-ertms-projektet/Wed, 07 Dec 2022 10:33:23 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSSignalöversynen fortsätter även nästa halvårhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/signaloversynen-fortsatter-aven-nasta-halvar/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/signaloversynen-fortsatter-aven-nasta-halvar/Wed, 07 Dec 2022 10:01:58 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSERTMS nyhetsbrev för juli är utehttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/ertms-nyhetsbrev-for-juli-ar-ute/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/ertms-nyhetsbrev-for-juli-ar-ute/Fri, 08 Jul 2022 12:35:35 GMTERTMSTrafikverket analyserar fastställelsebeslutets påverkan på ERTMShttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/trafikverket-analyserar-faststallelsebeslutets-paverkan-pa-ertms/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/trafikverket-analyserar-faststallelsebeslutets-paverkan-pa-ertms/Wed, 06 Jul 2022 06:00:39 GMTAktuellt för dig i branschenVisa på startsidaERTMSFull produktion och viktiga leveranser inför ibruktagning av ERTMS på Malmbanan 2023https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/full-produktion-och-viktiga-leveranser-infor-ibruktagning-av-ertms-pa-malmbanan-2023/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/full-produktion-och-viktiga-leveranser-infor-ibruktagning-av-ertms-pa-malmbanan-2023/Tue, 05 Jul 2022 07:53:27 GMTVisa på startsidaERTMSTrafikverket etablerar ett testcenter i egen regihttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/trafikverket-etablerar-ett-testcenter-i-egen-regi/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/trafikverket-etablerar-ett-testcenter-i-egen-regi/Tue, 05 Jul 2022 07:00:38 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSInformationsmöte ett år före driftsättning på Malmbananhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/informationsmote-ett-ar-fore-driftsattning-pa-malmbanan/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/informationsmote-ett-ar-fore-driftsattning-pa-malmbanan/Wed, 08 Jun 2022 09:43:47 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSERTMS branschdag fick snittbetyget 4https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/ertms-branschdag-fick-snittbetyget-4/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/ertms-branschdag-fick-snittbetyget-4/Tue, 07 Jun 2022 07:32:59 GMTERTMSAnmäl dig till ERTMS branschdag den 17 majhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/anmal-dig-till-ertms-branschdag-den-17-maj/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/anmal-dig-till-ertms-branschdag-den-17-maj/Tue, 03 May 2022 08:24:06 GMTVisa på startsidaERTMSNy utgåva av ERTMS nyhetsbrevhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/ny-utgava-av-ertms-nyhetsbrev/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/ny-utgava-av-ertms-nyhetsbrev/Tue, 08 Mar 2022 08:12:46 GMTERTMSArbetena ute längs järnvägen fortsätter för fjärde säsongenhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/arbetena-ute-langs-jarnvagen-fortsatter-for-fjarde-sasongen/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/arbetena-ute-langs-jarnvagen-fortsatter-for-fjarde-sasongen/Fri, 04 Mar 2022 11:23:29 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSBoka dagen – ERTMS digitala branschdag blir den 17 maj 2022https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/boka-dagen---ertms-digitala-branschdag-blir-den-17-maj-2022/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/boka-dagen---ertms-digitala-branschdag-blir-den-17-maj-2022/Fri, 04 Mar 2022 10:24:37 GMTERTMSAnsökan till EU-fond är inlämnadhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/ansokan-till-eu-fond-ar-inlamnad/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/ansokan-till-eu-fond-ar-inlamnad/Fri, 04 Mar 2022 09:28:29 GMTERTMSERTMS-projektet har fått ny organisationhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/ertms-projektet-har-fatt-ny-organisation/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2022/ertms-projektet-har-fatt-ny-organisation/Fri, 04 Mar 2022 09:14:45 GMTERTMSNytt nummer av ERTMS nyhetsbrev publicerathttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/nytt-nummer-av-ertms-nyhetsbrev-publicerat/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/nytt-nummer-av-ertms-nyhetsbrev-publicerat/Tue, 07 Dec 2021 09:22:44 GMTERTMSUtan det nya signalsystemet ERTMS stannar järnvägenhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/utan-det-nya-signalsystemet-ertms-stannar-jarnvagen/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/utan-det-nya-signalsystemet-ertms-stannar-jarnvagen/Tue, 30 Nov 2021 12:23:08 GMTERTMSERTMS införandeplan föreslås att sträckas ut till 2042https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ertms-inforandeplan-foreslas-att-strackas-ut-till-2042/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ertms-inforandeplan-foreslas-att-strackas-ut-till-2042/Tue, 30 Nov 2021 12:23:02 GMTERTMSMed ERTMS byggs infrastrukturen in i tågen och detta måste ske senast 2029https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/med-ertms-byggs-infrastrukturen-in-i-tagen-och-detta-maste-ske-senast-2029/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/med-ertms-byggs-infrastrukturen-in-i-tagen-och-detta-maste-ske-senast-2029/Tue, 30 Nov 2021 12:22:56 GMTERTMSNytt nummer av ERTMS nyhetsbrevhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/nytt-nummer-av-ertms-nyhetsbrev-ute-nu/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/nytt-nummer-av-ertms-nyhetsbrev-ute-nu/Tue, 05 Oct 2021 10:16:02 GMTERTMSFokus på samråd med branschen under ERTMS översynhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/fokus-pa-samrad-med-branschen-under-ertms-oversyn/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/fokus-pa-samrad-med-branschen-under-ertms-oversyn/Thu, 30 Sep 2021 09:35:30 GMTERTMSChristoffer Crafoord är ny tf projektchef för ERTMS-projektethttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/christoffer-crafoord-ar-ny-tf-projektchef-for-ertms-projektet/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/christoffer-crafoord-ar-ny-tf-projektchef-for-ertms-projektet/Thu, 30 Sep 2021 09:27:51 GMTERTMSNy utlysning för att söka medel från EU-fonden CEFhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ny-utlysning-for-att-soka-medel-fran-eu-fond/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ny-utlysning-for-att-soka-medel-fran-eu-fond/Thu, 30 Sep 2021 09:09:54 GMTERTMSUppgradering av ERTMS på pilotbanorna vecka 47 2021https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/uppgradering-av-ertms-pa-pilotbanorna-vecka-47-2021/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/uppgradering-av-ertms-pa-pilotbanorna-vecka-47-2021/Thu, 30 Sep 2021 08:45:49 GMTERTMSRegeringen förlänger tid för att redovisa regeringsuppdraghttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/regeringen-forlanger-tid-for-att-redovisa-regeringsuppdrag/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/regeringen-forlanger-tid-for-att-redovisa-regeringsuppdrag/Thu, 30 Sep 2021 08:18:24 GMTERTMSERTMS-projektet får ny organisationhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ertms-projektet-far-ny-organisation/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/ertms-projektet-far-ny-organisation/Thu, 30 Sep 2021 08:03:16 GMTERTMSERTMS andra nyhetsbrev för året ute nuhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/andra-nyhetsbrevet-for-aret-ute-nu/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/andra-nyhetsbrevet-for-aret-ute-nu/Fri, 18 Jun 2021 11:21:06 GMTERTMSÅrets första ERTMS-nyhetsbrev ute nuhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/arets-forsta-ertms-nyhetsbrev-ute-nu/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/arets-forsta-ertms-nyhetsbrev-ute-nu/Fri, 30 Apr 2021 07:46:03 GMTERTMSSignalställverket i Fagersta har bytts uthttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/signalstallverket-i-fagersta-har-bytts-ut/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/signalstallverket-i-fagersta-har-bytts-ut/Wed, 28 Apr 2021 09:38:41 GMTERTMSVälkommen till ERTMS digitala branschdag den 18 maj 2021https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/valkommen-till-ertms-digitala-branschdag-den-18-maj-2021/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/valkommen-till-ertms-digitala-branschdag-den-18-maj-2021/Wed, 28 Apr 2021 09:23:48 GMTERTMSDialog med branschen under översynen av ERTMS-projektethttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/dialog-med-branschen-under-oversynen-av-ertms-projektet/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/dialog-med-branschen-under-oversynen-av-ertms-projektet/Wed, 28 Apr 2021 08:54:50 GMTERTMSDigitalisering av trafikstyrning järnväg – allt ska hänga ihop!https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/digitalisering-av-trafikstyrning-jarnvag--allt-ska-hanga-ihop/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/digitalisering-av-trafikstyrning-jarnvag--allt-ska-hanga-ihop/Wed, 28 Apr 2021 06:00:39 GMTERTMSDriftövervakning Ådal-Botnia – nu inleds utvärderingenhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/driftovervakning-adal-botnia--nu-inleds-utvarderingen/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/driftovervakning-adal-botnia--nu-inleds-utvarderingen/Wed, 28 Apr 2021 06:00:39 GMTERTMSArbetena ute längs järnvägen fortsätter för tredje säsongenhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/arbetena-ute-langs-jarnvagen-fortsatter-for-tredje-sasongen/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/arbetena-ute-langs-jarnvagen-fortsatter-for-tredje-sasongen/Wed, 28 Apr 2021 06:00:39 GMTERTMSUppgradering av pilotbanorna flyttas från våren till höstenhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/uppgradering-av-pilotbanorna-flyttas-fran-varen-till-hosten/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2021/uppgradering-av-pilotbanorna-flyttas-fran-varen-till-hosten/Tue, 12 Jan 2021 09:06:35 GMTERTMSÅrets sista ERTMS-nyhetsbrev ute nuhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/arets-sista-nyhetsbrev-ute-nu/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/arets-sista-nyhetsbrev-ute-nu/Thu, 17 Dec 2020 13:39:45 GMTERTMSDelar av kravbasen för systemreleaser på ScanMed Ost klarhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/delar-av-kravbasen-for-systemreleaser-pa-scanmed-ost-klar/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/delar-av-kravbasen-for-systemreleaser-pa-scanmed-ost-klar/Tue, 15 Dec 2020 13:44:37 GMTERTMSÖversättningsmodulen STM mellan ATC och ERTMS är klarhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/oversattningsmodulen-stm-mellan-atc-och-ertms-ar-klar/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/oversattningsmodulen-stm-mellan-atc-och-ertms-ar-klar/Tue, 15 Dec 2020 13:41:01 GMTERTMSNya fälttester på Ådals- och Botniabananhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nya-falttester-pa-adals--och-botniabanan/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nya-falttester-pa-adals--och-botniabanan/Tue, 15 Dec 2020 11:09:13 GMTERTMSNy inventering över fordon som ska konverteras till ERTMShttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ny-inventering-over-fordon-som-ska-konverteras-till-ertms/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ny-inventering-over-fordon-som-ska-konverteras-till-ertms/Tue, 15 Dec 2020 10:43:34 GMTERTMSERTMS kan på längre sikt ge tidsvinster för godstrafikenhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-kan-pa-langre-sikt-ge-tidsvinster-for-godstrafiken/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-kan-pa-langre-sikt-ge-tidsvinster-for-godstrafiken/Mon, 14 Dec 2020 15:03:54 GMTERTMSFörsta delsträckan med ny fiberkabel klarhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/forsta-delstrackan-med-ny-fiberkabel-klar/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/forsta-delstrackan-med-ny-fiberkabel-klar/Mon, 14 Dec 2020 14:42:50 GMTERTMSÖresundsbron anpassas för ERTMShttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/oresundsbron-anpassas-for-ertms/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/oresundsbron-anpassas-for-ertms/Mon, 14 Dec 2020 14:23:41 GMTERTMSNyhetsbrevet från projekt ERTMShttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nyhetsbrevet-fran-projekt-ertms/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nyhetsbrevet-fran-projekt-ertms/Tue, 13 Oct 2020 13:02:20 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSFull fart på ERTMS testbanorhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/full-fart-pa-ertms-testbanor/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/full-fart-pa-ertms-testbanor/Tue, 13 Oct 2020 08:59:08 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSUpphandlingen av entreprenaden vid Nässjö är publiceradhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/upphandlingen-av-entreprenaden-vid-nassjo-ar-publicerad/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/upphandlingen-av-entreprenaden-vid-nassjo-ar-publicerad/Tue, 13 Oct 2020 08:46:14 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSNy kommersiell riskanalys för ERTMS-införandethttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ny-kommersiell-riskanalys-for-ertms-inforandet/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ny-kommersiell-riskanalys-for-ertms-inforandet/Tue, 30 Jun 2020 13:08:48 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSErfarenhetsdrift på pilotbanorna är uppskjutet från hösten till nästa århttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/erfarenhetsdrift-pa-pilotbanorna-ar-uppskjutet-fran-hosten-till-nasta-ar/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/erfarenhetsdrift-pa-pilotbanorna-ar-uppskjutet-fran-hosten-till-nasta-ar/Fri, 12 Jun 2020 07:18:11 GMTAktuellt för dig i branschenERTMSNytt nyhetsbrev utehttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nytt-nyhetsbrev-ute2/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nytt-nyhetsbrev-ute2/Fri, 29 May 2020 13:25:33 GMTERTMSFörberedelser för nya funktioner på Ådals-Botniabananhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/forberedelser-for-nya-funktioner-pa-adals-botniabanan/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/forberedelser-for-nya-funktioner-pa-adals-botniabanan/Tue, 26 May 2020 12:58:03 GMTERTMSUpphandling av systemleverans för Nässjö på gånghttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/upphandling-av-systemleverans-for-nassjo-pa-gang/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/upphandling-av-systemleverans-for-nassjo-pa-gang/Tue, 26 May 2020 12:57:41 GMTERTMSERTMS branschdag flyttas fram till den 18 maj 2021https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-branschdag-flyttas-fram-till-den-18-maj-2021/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-branschdag-flyttas-fram-till-den-18-maj-2021/Thu, 02 Apr 2020 10:48:42 GMTERTMSDet nya signalsystemet fortsätter att leverera goda resultat i ERTMS-programmets årsrapporthttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/det-nya-signalsystemet-fortsatter-att-leverera-goda-resultat-i-ertms-programmets-arsrapport/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/det-nya-signalsystemet-fortsatter-att-leverera-goda-resultat-i-ertms-programmets-arsrapport/Mon, 02 Mar 2020 09:59:14 GMTERTMSNytt nyhetsbrev utehttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nytt-nyhetsbrev-ute/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/nytt-nyhetsbrev-ute/Fri, 28 Feb 2020 16:22:06 GMTERTMSERTMS rekommenderas få miljardstöd av EUhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-rekommenderas-fa-miljardstod-av-eu/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/ertms-rekommenderas-fa-miljardstod-av-eu/Tue, 25 Feb 2020 13:17:32 GMTERTMSLokförare och tågklarerare informeras med hjälp av digital anläggningsmodellhttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/lokforare-och-tagklarerare-informeras-med-hjalp-av-digital-anlaggningsmodell/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/lokforare-och-tagklarerare-informeras-med-hjalp-av-digital-anlaggningsmodell/Tue, 25 Feb 2020 13:13:07 GMTERTMSFem gånger snabbare förbesiktning med nytt arbetssätthttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/fem-ganger-snabbare-forbesiktning-med-nytt-arbetssatt/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/fem-ganger-snabbare-forbesiktning-med-nytt-arbetssatt/Tue, 25 Feb 2020 13:08:11 GMTERTMSUtrullningen av nya signalsystemet ERTMS förlängs två år i södra Sverigehttps://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/utrullningen-av-nya-signalsystemet-ertms-forlangs-tva-ar-i-sodra-sverige/https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Aktuellt-ERTMS/2020/utrullningen-av-nya-signalsystemet-ertms-forlangs-tva-ar-i-sodra-sverige/Tue, 14 Jan 2020 07:30:39 GMTERTMS