Barn med cykelhjälmar och en spårvagn i stadstrafik.

Europeiska mobilitetsveckan – för hållbara resor och transporter

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Den Europeiska mobilitetsveckan äger rum den 16–22 september varje år.

På den här sidan hittar du information och länkar om veckan. Sidan uppdateras löpande, allt eftersom European Mobilty Week kommer ut med ny information.

Trafikverket har samordningsansvar

Trafikverket har samordningsansvaret för Europeiska mobilitetsveckan. Vi tar fram underlag och förmedlar information till de kommuner och andra aktörer som vill medverka.