Europeiska mobilitetsveckan – för hållbara resor och transporter

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Mobilitetsveckan äger rum den 16–22 september varje år och varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Trafikverket har samordningsansvar

Trafikverket har samordningsansvaret för mobilitetsveckan. Vi tar fram underlag och förmedlar information till de kommuner och andra aktörer som vill medverka. Sidan uppdateras löpande, allt eftersom European Mobilty Week kommer med ny information.