Baskontrakt väg

Här har vi samlat information gällande våra kontrakt för Basunderhåll väg.

I Sverige finns 108 Baskontrakt väg som upphandlas med kontraktstid på 4 år med möjlighet till option på 1 eller 2 år.

Verksamheten pågår året runt där vinterväghållningen är den största delen av uppdraget.