Äldre standardritningar för vägräcken

Här finns ritningar för vägräcke typ VV75 och Kohlswa samt ritning för grundläggning av räcke på lättfyllnadsbank.

Här finns Vägverkets gamla ritningar för vägräcke typ VV75 och Kohlswa.

Ritningarna finns tillgängliga som pdf-filer, storleken är A4. Filerna finns även som zip-arkiv innehållande samtliga ritningar på denna sida. Vägverkets standardritningar för vägräcken är inte uppdaterade efter 1992. Ritningar avseende vägräcke typ EU, EM, DM och EUK betraktas som historiska, hänvisning till utförande enligt dessa ritningar ska inte göras vid nybyggnad, se beslut VV2010/11760A. Notera att krav på korrosionsskydd hänvisar till utgångna standarder.