Temablad Natur – skapande av naturmiljöer

Temablad Natur beskriver hela processen för att anpassa anläggningen till olika ekologiska förutsättningar och för att skapa eller restaurera naturmiljöer invid infrastruktur.

Temablad Natur beskriver också vad man behöver kartlägga och identifiera tidigt i planeringen och vad som måste hanteras i senare skeden. Tekniska krav finns också med.

Inom Trafikverkets verksamhet finns stora möjligheter att skapa och ta tillvara värdefulla miljöer och arter. Mycket kunskap finns om vad och hur man kan göra, men det har tidigare inte funnits dokumenterat i en form som lätt kan användas i Trafikverkets verksamhet.

Många gånger finns en ambition, tidigt i ett projekt, att göra en särskild åtgärd för naturmiljön, men alltför ofta tappas det bort på vägen från tidig planering och projektering till bygghandling och bygge. Oftast beror det på att det är svårt att omvandla ekologiska behov till tekniska krav.

Temablad Naturbeskriver hela processen för att skapa olika naturmiljöer inom ett investeringsprojekt. Vad man behöver kartlägga och identifiera tidigt i planeringen och vad som måste hanteras i senare skeden. Tekniska krav finns beskrivna liksom ekologiska behov och organisatoriska aspekter.

Tanken är att nya naturmiljöer ska anläggas och, framförallt, att befintliga naturtyper ska tas tillvara och anpassas så att den biologiska nyttan blir så stor som möjligt.

Målgruppen är framförallt miljöspecialister och miljökonsulter, men givetvis kan de även användas ur informationssynpunkt för att visa på den ekologiska potentialen inom vår verksamhet.

Förhoppningsvis gör dessa temablad att en större biologisk mångfald skapas inom Trafikverkets infrastruktursmiljöer.

Hör gärna av er med förbättringsförslag för temabladen och förslag på nya vi kan göra. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss på denna sida.