Bil på sommarväg med gula blommor i förgrunden.

Sparsam körning

Med enkla metoder kan klimatpåverkan och bränslekostnader minska.

Tunga fordon, tunga arbetsmaskiner eller många fordon betyder också tunga bränslekostnader. För transportföretag och andra fordonsägare är bränslet en stor utgiftspost. Att få ner bränsleåtgången med 10 procent är ett realistiskt mål om förarna utbildas i sparsam körning och förbrukningen sedan följs upp.

Men det finns flera tunga skäl att köra sparsamt:

  • lägre däckskostnader och mindre slitage på fordon
  • bättre arbetsmiljö till följd av minskad stress för förarna
  • lägre utsläpp av koldioxid och av ämnen som påverkar hälsa och miljö.

Utbildning i sparsam körning och systematisk uppföljning kan vara ett sätt att stärka konkurrenskraften och förbättra ekonomin för stora åkerier och andra arbetsgivare.

Att behärska ett sparsamt körsätt ingår från och med 2008 i alla behörigheter i körkortsutbildningen.