Riktade utlysningar

Trafikverket stimulerar till forskning och innovation och vill verka för att fler, i samverkan, utvecklar sin innovationsförmåga och skapar nya lösningar som bidrar till samhällsnytta inom ramen för Trafikverkets uppdrag.

Inom Trafikverkets forsknings-och innovationsverksamhet kan bidrag sökas utifrån specifika, så kallade, riktade utlysningar. Med riktade utlysningar vänder vi oss till aktörer som har förmåga och kapacitet att i närtid utveckla och tillämpa innovativa lösningar med hög grad av originalitet och förnyelse, där användningen kan leda till en snabb omställning av verksamheter. Här lägger Trafikverket också stor vikt på möjligheten att aktören kan testa sin lösning inom ramen för projektet tillsammans med Trafikverket och eventuella övriga aktörer.