Tjänste- och pendlingsresor

I Sverige görs nära 235 miljoner tjänsteresor varje år, alla färdsätt inräknade. Det innebär att hälften av alla resor i Sverige är jobbrelaterade och att bilen dominerar som färdsätt.

Reslängden varierar givetvis, men ungefär 60 procent av tjänsteresorna är tio kilometer eller kortare.

Tjänsteresandet är kanske det tydligaste exemplet på hur vissa resor måste göras, medan andra kan samordnas och ytterligare en del kan undvikas helt. Det finns minst fyra kommunikationsalternativ som visar stora utvecklingsmöjligheter.

  1. Kollektivtrafik, där bra utbud och turtäthet gör tjänsteresor möjliga.
  2. Bilpooler för bättre planerade resor. Ett effektivare utnyttjande av företagets bilar sparar både pengar och miljö.
  3. Virtuella möten. Flertalet möten kan utan kvalitetsförlust ersättas med virtuella möten, till exempel konferenser över Internet, video eller telefon.
  4. Gång och cykel. Tjänstecykeln är ett bra alternativ när avstånd och väderlek tillåter.