REMM – resfria/digitala möten i myndigheter

Digitala möten är en viktig del i digitaliseringsarbetet som pågår i svenska myndigheter. Trafikverket har i flera år lett en satsning för att stötta svenska myndigheter i att öka andelen digitala möten: REMM – resfria/digitala möten i myndigheter.

REMM startade 2011 som ett regeringsuppdrag med 19 myndigheter och 2016 fick ytterligare 65 myndigheter i uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta enligt REMMs metod.

Digitala möten kan bidra till bättre ekonomi, effektivare verksamhet, mer harmoniska medarbetare, minskad klimat- och miljöpåverkan, minskad sårbarhet, ökad tillgänglighet, bättre jämställdhet samt ökad regional utveckling.

För att få genomslag för ändrade rutiner för möten och resor i en organisation måste man arbeta systematiskt och brett. Digitala möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar; organisationens vilja och mognad att öka andelen digitala möten är lika viktig som att tekniken finns och fungerar. Utan det ena fungerar inte det andra. Ett nära samarbete mellan olika delar av organisationen, bland annat IT och HR, är ett viktigt steg på vägen. Ledningens stöd är avgörande och ledningen behöver också föregå med gott exempel. 


För att digitala möten ska få önskad effekt räcker det därför inte att enbart öka användningen av digitala möten. Organisationen måste även förändra sitt arbetssätt, framför allt hur man planerar och lägger upp projekt och annan verksamhet som kräver mycket samverkan mellan olika parter. Ofta kan ett digitalt möte ersätta ett möte som innebär en resa, men vissa möten passar bäst att genomföras IRL, ”i riktiga livet”.