Catenas representanter Christian Berglund och vd Benny Thögersen tog emot transport- och miljöpriset.

Vinnare 2017 Skåne och Blekinge

Catena tilldelas Årets Lyft. Företaget har fokuserat på att uppföra smarta och miljövänliga logistikfastigheter i rätt lägen kopplat till e-handeln.

Transport- och miljöpriset Årets Lyft 2017 har delats ut till Catena Fastigheter. Vinnarföretagets representanter Christian Berglund och vd Benny Thögersen tog emot priset av Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län och ordförande i Godstransportrådet Skåne/Blekinge. 

Helsingborgsföretaget Catena har på bara några år seglat upp till att bli alltmer ledande i Sverige när det gäller logistikfastigheter. En väl genomtänkt lokalisering kopplat till infrastruktur och transportförbindelser utifrån ett hållbarhetsperspektiv är något man hela tiden strävar efter. På senare tid har Catena fokuserat på e-handel och citylogistik. Ett exempel är Boozt e-handelslager utanför Ängelholm.

– Det här priset är en bekräftelse på att vi arbetar i rätt riktning och det triggar oss att fortsätta med satsningen på logistikfastigheter kopplade till den digitala handeln. Ett nära samarbete med både kund och kommun är två viktiga komponenter, berättar Benny Thögersen, vd vid Catena Fastigheter.

Företaget har fokuserat på att uppföra smarta och miljövänliga logistikfastigheter i rätt lägen kopplat till e-handeln.

Vid utnämningen till priset baserar sig Godstransportrådet på fyra kriterier; Från de transportpolitiska målen ska bidrag till miljömålen och trafiksäkerheten uppfyllas. Utöver detta bedöms innovationsgraden samt "det goda exemplet".

Juryns motivering till priset löd:

"Den starkt ökande e-handeln kräver nya logistiska system som garanterar snabba och tillförlitliga transportlösningar. Samtidigt skall det eftersträvas att dessa transporter inte belastar miljön ytterligare. Genom att utveckla anpassade logistikfastigheter ur ett hållbarhetsperspektiv och placera dem på strategiska platser i hela landet, bidrar Catena Fastigheter AB till att nå detta mål, vilket även är vägledande för deras planerade fortsatta investeringar".

– Den kraftiga ökningen inom e-handeln fortsätter. Därför är det extra viktigt att följa utvecklingen och lyfta fram goda exempel, som det Catena står för. Inom rådet ska vi undersöka området djupare och vilka konsekvenser e-handeln kan få på infrastrukturen. Inte bara den kommunala utan även den statliga, avslutar Lennart Andersson, regional direktör hos Trafikverket och ledamot i Godstransportrådet Skåne/Blekinge.