Uppdatering av Sampers-Samkalk 4, 25 april 2024

Den 2 april 2024 släpptes Sampers-Samkalk 4, version 2024.1. Nu släpps två nya projekt med några mindre uppdateringar och rättningar.

Uppdateringen innehåller rättning angående följande punkter:

  • SK-rapportfilen behövde sparas om manuellt för att kunna importeras till SEB-verktyget
  • Regional Samkalk resultatfil (R-fil) visade fel sammanfattning i fliken ”Sammanställning per kommun”
  • Hanteringen av meddelanden till Microsoft Teams för att få personlig notis om körningsstatus fungerade inte för alla användare
  • Några poster hade avvikande checksumma trots att så inte ska vara fallet (bland annat faktorer_Koll_VVMD_Dygn_Till_FM)
  • Bullerberäkning: Verktyg Indata till Buller som används till indatafil för bullerberäkningar har ändrats till att räkna antal tåg per vmd. Worksheetet Buller_AntalTag_vmd är också ändrat till att räkna på tur och returtågen. 

Ingen av rättningarna påverkar resultaten från Sampers eller Samkalk.

Uppdateringen är implementerad i Sampersprojekten Person2019_240401_v02 respektive Person2045_240401_v02, som finns att tillgå på samma lagringsytor som tidigare versioner.