Ny regionsindelning

Måndag 15 januari 2024 uppdaterades EVA med den nya regionsindelningen som gäller från januari.

Uppdateringen har ingen påverkan på beräkningsresultat eller övrig funktion. Om nytt projekt skapas i EVA sker uppdatering till den nya regionerna per automatik. Det samma gäller befintliga projekt i EVA. Däremot krävs en manuell uppdatering av Trafikverksregion vid inläsning av projekt från json-fil som skapats före den 15 januari 2024.