Försening av EVA-verktyget

Under perioden 28 mars till 5 april kommer det inte vara möjligt att använda EVA. Detta på grund av vi har stött på problem kopplat till driftsättningen som tidigare var planerad att ske 2 april.

Dessvärre har vi inom EVA-förvaltningen stött på vissa problem kopplade till driftsättning och kommer inte kunna driftsätta EVA-verktyget den 2 april som planerat. Vi jobbar på en lösning och hoppas kunna driftsätta verktyget istället 4 april, vilket skulle innebära att EVA förblir otillgänglig för användning  under perioden 28 mars till 5 april.