Arkitekturrådet

Trafikverkets arkitekturråd arbetar enligt devisen rådet för stad och landskap, form och design. Rådet består av fristående experter inom olika kunskapsområden som landskapsarkitektur, stadsbyggnad, konst och ekonomi.

Rådets roll är att ge Trafikverkets ledning vägledning i komplexa planerings- och utformningsfrågor, främst inom stora projekt som exempelvis Förbifart Stockholm och Nya Stambanor, samt att vidga och tillföra nya perspektiv i den interna diskussionen.

Var och en av rådets experter ska bidra med kunskap och erfarenhet inom sitt område. I arkitekturrådet ingår:

  • Trafikverkets planeringsdirektör, Stefan Engdahl, ordförande i rådet
  • Johnny Svendborg, arkitekt, Svendborg Architects, Köpenhamn
  • Johan Klaesson, ekonom, professor vid International Business School, Jönköping
  • Dan Hallemar, journalist, Stockholm
  • Magnus Ljung, uppdragsledare RådNU, SLU Skara
  • Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket, Malmö
  • Beatrice Hansson, konstnär, Stockholm

Johan Folkesson, Trafikverkets chefsarkitekt, är rådets sekreterare.