Arkitektur och gestaltning i transportsystemet

Väg- och järnvägsmiljöer är långsiktiga byggnadsverk. De ska motsvara krav på att vara samhällsnyttiga, funktionella och slitstarka. Genom att tillföra resenären mening och betydelse har de också möjlighet att vara något mer än bara stråk och noder.

Trafikverket planerar, bygger och förvaltar anläggningar och miljöer som miljontals människor använder, upplever och påverkas av varje dag. Som statlig byggherre ansvarar Trafikverket för att dessa platser och landskap byggs och förvaltas föredömligt.

Citat Trafikverkets chefsarkitekt:

”Vägens och järnvägens arkitektur kan erbjuda hänförande utblickar när vi rör oss i landskapet. Men det handlar också om kvaliteter i den mindre skalan. En paus i väntan på nästa tåg eller på en rastplats – då blir detaljer och materialmöten viktiga och kan förhöja upplevelsen.”

Trafikverkets arkitekturstrategi

Trafikverkets arkitekturstrategi syftar till att verksamheten utvecklas
så att Trafikverket når de transportpolitiska, arkitekturpolitiska, kulturpolitiska
samt miljö- och klimatpolitiska målen. Strategin omfattar därför en
stor del av Trafikverkets verksamhet: utredning, planering, lokalisering,
planläggning, byggande och förvaltning av den statliga transportinfrastrukturen.
För att åstadkomma detta beskrivs arkitekturstrategin i tre teman:

  • Arkitektur utgår från människan och landskapet.
  • Arkitektur utvecklar samhället.
  • Arkitektur byggs med omsorg, kunskap och kloka arbetssätt

Innebörden av dessa finns att läsa i strategin (länk nedan).