Nya starkströmsföreskrifter 1 december

Elsäkerhetsverket har publicerat nya starkströmsföreskrifter som gäller från 1 december 2022. ELSÄK-FS 2008:1-3 ersätts då av 2022:1-3.

Nu finns den nya starkströmföreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 på Elsäkerhetsverkets webbplats.

De träder i kraft 1 december 2022 och ersätter då dagens ELSÄK-FS 2008:1-3.

Föreskrifterna innehåller bland annat ändrade eller förtydligade regler för:

  • Beröringsspänningar
  • Elvägar
  • Avstånd från kontaktledning till byggnader och vägar
  • Regler för skyltning
  • Kontroll av anläggning.