Bidra med egna frågor

Genom att skicka in förslag på certifieringsfrågor så hjälper du Trafikverket med att mäta relevanta kunskaper vid arbete på väg och vinterväghållning.

Det finns inte någon garanti att din fråga kommer med utan den kommer att granskas av sakkunniga, ställas i relation till befintliga frågor samt kvalitetssäkras på olika sätt. Det innebär också att en fråga kan komma att redigeras och användas i annan form. Att skicka in förslag på certifieringsfrågor är helt frivilligt och kompenseras inte. Frivilligheten baserar sig på medvetenheten i att vi måste arbeta tillsammans för att skapa säkra och kvalitativt gott utförande vid alla former av arbete på väg.

Vill du bidra med ett eget förslag till certifieringsfråga?

Skicka då ett meddelande via denna e-postlänk:

Kompetenskrav Väg

Se till att du får med all information enligt punktlistan nedan, saknas relevant information så kan vi inte beakta ditt förslag.

  • Vilket prov som frågan avser (APV 2.1, 2.2, 3.0, Vinter utförande, Vinter Styra&Leda).
  • Vilken kunskap vill vi mäta med att ställa denna fråga?
  • I vilket regelverk kan vi hitta rätt svar på frågan (Författning/regelverk, kapitel, paragraf/Stycke/Punkt)? Klipp gärna ut den aktuella texten i regelverket och skicka med den (t.ex. en hel paragraf om den är kort annars ett eller ett par stycken).
  • Förslag till fråga.
  • Formulering av "rätt svar".
  • Minst 1 och högst 5 "distraktorer/felaktiga svar".
  • Bilägg eventuella bildstöd som behövs till frågan (OBS! Genom att bifoga bilder så garanterar DU att de, enligt upphovsrättsliga lagar, får användas i Trafikverkets provkonstruktion. Om du är osäker uteslut bilderna och beskriv istället vilka typer av bilder som behövs till frågan).
  • Övrig information eller kommentarer.

Tack för att du bidrar till att vi får rätt kompetens i alla våra vägarbeten!