Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är en viktig fråga för oss och nollvisionen är ledstjärnan i allt vårt säkerhetsarbete.

Runt om i Trafikverket pågår det hela tiden ett medvetet säkerhetsarbete för att upprätthålla och förbättra säkerheten för alla som på ett eller annat sätt använder den infrastruktur Trafikverket har ansvar för eller för de som arbetar i och kring våra många projekt.