Tillträdesbehörighet på järnväg

För att få arbeta eller vistas i Trafikverkets spårområden måste du ha behörighet för tillträde. Här kan du läsa om behörighetskraven för tillträde på Trafikverkets järnvägsanläggning och vilka utbildningar som ger tillträdesbehörighet.

Mer detaljerad information finns i TDOK 2014:0230, se länk nedan.

Skyddsanvisningar

För att få arbeta i spårområdet under överinseende av skydds- och säkerhetsledare ska du ha tagit del av informationen Skyddsanvisningar. Här kan du läsa mer: trafikverket.se/skyddsanvisningar

Att enskilt vistas i spår

Behörigheten ger rätt att vistas i, eller i närhet av spår på egen hand och ansvara för sin egen säkerhet. Behörigheten avser förflyttning till fots, till exempel till eller från fordon eller för att passera ett spår. Innehavaren har inte tillåtelse att bedriva arbete i spår.

Trafikverkets utbildning: BASÄVISTA eller motsvarande.

  • Se TDOK 2020:0218 Kompetenskrav för att enskilt vistas i spår.
  • Utbildning sker fysiskt och har en normtid på 12 timmar.

Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde

Behörigheten gäller för den som ansvarar och planerar för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för att samordna skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Denna funktion får även tjänstgöra som tågvarnare.

Trafikverkets utbildning: BASÄSKYDD eller motsvarande.

  • Se TDOK 2020:0222 Kompetenskrav för skydds och säkerhetsledare.
  • Utbildning sker fysiskt och har en normtid på 30 timmar.

Skydds- och säkerhetsplanerare

Behörigheten gäller för den som planerar och riskbedömer arbetet för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Trafikverkets utbildning: SOS-PL eller motsvarande.

  • Se TDOK 2020:0223 Kompetenskrav för skydds och säkerhetsplanerare.
  • Utbildning sker fysiskt och har en normtid på 24 timmar.

Operatör för tunga spårgående arbetsredskap och tunga arbetsredskap

Behörigheten gäller för den som framför tungt spårgående arbetsredskap (TSA) eller tungt arbetsredskap (TA) på Trafikverkets järnvägsanläggning.

Trafikverkets utbildning: OPT-TSA eller motsvarande.

  • Se TDOK 2020:0221 Kompetenskrav för operatör tunga spårgående arbetsredskap.
  • Utbildning sker fysiskt och har en normtid på 24 timmar.

  • Se TDOK 2020:0222 Kompetenskrav för operatör tunga arbetsredskap.
  • Utbildning sker fysiskt och har en normtid på 24 timmar.

Ordnings- och skyddsregler för teknikbyggnader järnväg

Personer som har eller ska ansöka om tillträde till Trafikverkets teknikbyggnader i järnvägsanläggningen ska ha genomgått den obligatoriska kursen Ordnings- och skyddsregler för teknikbyggnader järnväg via Trafikverksskolan. Kursen är giltig i 3 år och är kopplad till ID06.
Länk till kursen