Kompetenskravspecifikationer järnväg

Trafikverket har börjat resan från utbildningsplaner till kompetenskravspecifikationer. Det innebär att de utbildningsplaner som har funnits omarbetas till kompetenskravspecifikationer

Kravet att på att uppfylla kompetenskravspecfikationerna finns i TDOK 2014:0230 Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner.

I dagsläget finns kompetenskravspecifikationer framtagna för för dessa tillträdesfunktioner:

  • Utbildare av tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktoner (TDOK 2020:0216)
  • Att enskilt vistas i spår (TDOK 2020:0218)
  • Skydds och säkerhetsledning för arbete inom spårområde (TDOK 2020:0222)
  • Skydds- och säkerhetsplanerare (TDOK 2020:0223)
  • Operatör för tunga spårgående arbetsredskap (TDOK 2020:0221)
  • Operatör för tunga arbetsredskap (TDOK 2020:0220)

samt för:

  • Tillsyningsman A-, E- eller L-skydd. Vägvaktsamt tillsyningsman S-skydd (TDOK 2020:0224)
  • Tillsyningsman växling/spärrfärd (TDOK 2020:0225)
  • Huvudtillsyningsman (TDOK 2020:0219)
  • Olycksplatsansvarig, OPA (TDOK 2020:0217)

För övriga kompetenser finns kompetenskraven kvar i TDOK 2014:0230 samt i tidigare utbildningsplaner.