Utbildningar i Chaos

För Chaos finns det två digitala grundutbildningar och en lärarledd utbildning.

Utbildningarna finns tillgängliga på Trafikverksskolan (Lärtorget).

  1. Chaos grund – digital grundutbildning som ersätter den tidigare e-utbildningen nivå 1. Den riktar sig framför allt till användare som behöver grundläggande förståelse för Chaos-programmet och som behöver kunna hitta och ladda ner material.
  2. Chaos Leverans – lärarledd halvdagsutbildning via skype, för dem som ska göra leveranser till Chaos. Chaos grund är ett förkunskapskrav. Utbildningen innehåller övningsmoment, vilket kräver att deltagarna har ett användarkonto till Chaos och Chaos-programmet installerat inklusive VPN-anslutning mot Chaos. Anmälan krävs.
  3. Chaos Komponenthantering – Chaos Komponenthantering – utbildningen är till för de som ska arbeta med komponenter och laddmallar i Chaos. Chaos grund är ett förkunskapskrav. Kursen är en e-utbildningen. Efter avslutad utbildning får du ett kursintyg som bevis.

Den del av den tidigare Chaos nivå 2–3-utbildningen som gäller regelverket för digital projekthantering kommer att hanteras inom uppdragen.

Anmäl genomförd kurs 

Efter genomförda CHAOS-kurser är det viktigt att du kopplar dem till ditt CHAOS-konto.
Anmäl genomförda kurser

Du hittar kursen Chaos grund och Chaos Komponent, samt anmälan till Chaos Leverans på Trafikverksskolan, se instruktionen:
Användarguide Registrering på Trafikverksskolan – Chaos (extern webbplats)

Kursintyg

Intyg på utbildningar som genomförts från 25 juni 2020, kan deltagaren själv hämta ut från Trafikverksskolans digitala plattform.

Intyg på utbildningar som genomförts under 2020 fram till 24 juni, erhålls genom att kontakta Trafikverksskolan: telefon: 010-124 30 30 eller använd formuläret under "Kontakta oss".

För utbildningar som genomförts före 2020, hämtas uppgiften ut av Trafikverkets datasamordnare i projekten.

Lärarledda utbildningstillfällen under 2024
Chaos Leverans 30 januari kl. 9–12
Chaos Leverans 13 februari kl. 9–12
Chaos Leverans 27 februari kl. 9–12
Chaos Leverans 12 mars kl. 9–12
Chaos Leverans 26 mars kl. 9–12
Chaos Leverans 9 april kl. 9–12
Chaos Leverans 23 april kl. 9–12
Chaos Leverans 7 maj kl. 9–12
Chaos Leverans 21 maj kl. 9–12
Chaos Leverans 4 juni kl. 9–12