Fler sätt att anmäla skador, fel och brister

Flera av våra tjänster har vi flyttat till vår nya webbplats trafikverket.se. Du når dem via länkarna nedan.

Visslarfunktion

Anmäl misstankar om oegentligheter som rör korruption, mutor, jäv, arbetsvillkor och skattelagstiftning.

Skadestånd

Vi har delat in informationen om skadestånd i tre olika områden. Det handlar om:

Övergivna fordon

Anmäl övergiva fordon längs det statliga vägnätet.