Fler sätt att anmäla skador, fel och brister

Flera av våra tjänster har vi flyttat till vår nya webbplats trafikverket.se. Du når dem via länkarna nedan.

Anmäl misstankar om oegentligheter som rör korruption, mutor, jäv, arbetsvillkor och skattelagstiftning.
Trafikverkets visslarfunktion

Vi har delat in informationen om skadestånd i tre olika områden. Det handlar om:

  • skador vid väg
  • skador vid järnväg
  • skador ombord eller vid vägfärjor.

Begäran om skadestånd

Anmäl övergiva fordon längs det statliga vägnätet.
Flytt av fordon som står olämpligt inom vägområdet