Från planering till byggande

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Där gör vi en åtgärdsvalsstudie och tar fram en väg- eller järnvägsplan. Efter det tar vi fram en bygghandling innan projektet är redo för byggstart.

Vi ansvarar för att planera, bygga och sköta statliga järnvägar och allmänna vägar, framför allt på landsbygden men även för vissa tätortsleder. Vi ansvarar också för de statliga färjelederna.

Det är många som behöver hjälpas åt om vi på bästa sätt ska kunna ta hand om och utveckla vårt väg- och järnvägsnät. Därför samarbetar vi med andra statliga myndigheter; länsstyrelser, kommuner, kollektivtrafik, intresseorganisationer, region- och samverkansorgan, allmänheten och fastighetsägare som berörs av våra projekt.