Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lena Erixon lämnar över stafettpinnen för ordförandeskapet inom Järnvägsbranschens samverkansforum

Lena Erixon planerar att lämna posten som ordförande för Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS). Lena var med och bildade JBS och har varit ordförande det senaste året. Rekryteringen av en ny ordförande påbörjas nu.

Järnvägsbranschens samverkansforum bildades 2016 av aktörer från hela den svenska järnvägsbranschen för att gemensamt driva på järnvägens förbättringsarbete. Lena Erixon, som vid tillfället var generaldirektör för Trafikverket, var bidragande till att JBS bildades och har varit medlem i styrelsen sedan dess. Idag består JBS av ett 70-tal företag och organisationer.

- Samarbetet är unikt på så vis att det inkluderar hela järnvägsbranschen, både de som ansvarar för järnvägen, de som trafikerar järnvägen, fastighetsförvaltare och de som arbetar på järnvägen. Jag är mycket stolt över att få ha varit del av detta forum som är otroligt viktigt för järnvägens fortsatta utveckling, säger Lena Erixon.

Under Lenas ledning har JBS tagit ytterligare steg för att göra järnvägen mer robust, tillförlitlig och tillgänglig. Ett arbete som kräver samordnad planering och styrning emellan järnvägens alla aktörer.

För att det ska bli en bra överlämning till en ny ordförande så kommer Lena att sitta kvar i sin roll tills en ny person är på plats vilket beräknas ske under första kvartalet 2023.