Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ett komplext system kräver samarbete

Eftersom medlemmarna ansvarar för närmare 90 procent av landets persontågsresenärer så står järnvägsfrågorna högt på agendan för Svensk Kollektivtrafik och vd:n Johan Wadman.

Genom branschens samverkansforum JBS kan frågorna drivas med övriga parter i branschen för att utveckla järnvägen, inte minst vad gäller punktligheten, personalbristen och digitaliseringen.

Svensk Kollektivtrafiks medlemmar är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen. I JBS styrelse sitter vd Johan Wadman som ledamot och de har även en representant från medlemsföretagen, där uppdraget växlar mellan Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikförvaltningen Region Stockholm.

Under hösten har medlemsorganisationerna haft mycket kontakt med Trafikverket, inte minst gällande planeringen inför tidtabellsskiftet T23 som blev försenad genom det samtidiga införandet av Trafikverkets nya planeringssystem. Själva skiftet förlöpte utan några större störningar, men därefter uppstod det en del situationer och problem. Arbetet med att stabilisera systemet fortsätter och inom JBS pågår ständig dialog kring hur branschen kan bidra till arbetet nu och i framtiden.

–  Vi måste få ett tågsystem som resenärerna kan lita på och där är digitaliseringen en viktig väg framåt och måste prioriteras eftersom det är den som ger oss punktlighet på riktigt. Alla vi inom järnvägsbranschen måste fortsätta jobba med punktlighetsförbättrande åtgärder. Om vi bara löser problemen till 90 procent så blir resultatet bara 90 procent och det räcker inte. Systemet måste hänga ihop och alla måste dra sitt strå till stacken.

 Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har redan en fördel eftersom de inte konkurrerar om resenärerna utan fritt kan utbyta erfarenheter men det är mycket som går att lösa genom att alla parterna i branschen arbetar tillsammans.

– Tågtrafiken är i grunden planerbar och vi har tekniken för att kunna lösa många av dagens problem. Nästa steg är att kvalitetssäkra det och samordna oss, säger Johan Wadman.

Hösten har även präglats av personalbrist, något som JBS också ser som en viktig fråga. Johan Wadman sitter även i styrelsen för JBS-initiativet Järnvägscollege, en mötesplats som ska samordna järnvägsutbildningar och ta fram kvalitetskriterier för att öka kvaliteten och attraktiviteten på både utbildningarna och yrkena.

– Den regionala kollektivtrafiken är beroende av välutbildad personal för att resenärerna ska ta sig till och från jobb, skola och fritidsaktiviteter. Branschen har höga ambitioner att få fler resenärer att välja kollektivtrafik framöver och vi står inför en utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Därför är satsningen på järnvägscollege ett stort steg framåt, konstaterar Johan Wadman.

Han ser JBS som en plattform där järnvägsfrågorna kan diskuteras på hög nivå, och det är en förutsättning för att saker ska kunna hända.

–  Alla vill vi ha plats i spåren men kapaciteten räcker inte alltid till. Därför måste vi samsas om det utrymme som finns, både vad gäller underhåll och drift. Det behövs tydliga, transparenta spelregler och detta är något som vi lyfter fram i styrelsearbetet med JBS, säger Johan Wadman.