Denna nyhet är äldre än 6 månader

Upplåtelse del av järnvägsanläggning i Insjön

Trafikverket har påbörjat processen för att upplåta del av bandel 331 i Insjön, Leksands kommun, Dalarnas län. Nu söker vi intressenter som vill ta över terminalspåren.

Trafikverket upplyser om möjligheten att för järnvägsändamål arrendera sidospår med nyttjanderätt i Insjön, Leksands kommun. Upplåtelsen avser spår 11A, 12 och 17 samt delar av spår 11, 15 och 18. Samtliga spår som är aktuella för upplåtelsen är last-/uppställningsspår. 

Skiss över järnvägsspåren i Insjön 

Efter upplåtelsen gäller följande ansvarsfördelning.

  • Nyttjanderättshavaren ska överta ansvaret för drift och underhåll och för de investeringar som behövs för nyttjandet samt överta ansvaret som infrastrukturförvaltare, vilket bland annat innebär att säkerhetstillstånd krävs.
  • Tilltänkt arrendetid är 30 år, med möjlighet till förlängning. Järnvägsanläggningen ska också hållas öppen för annans trafik och eventuella tjänster ska tillhandahållas på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt.

Följande grundläggande krav ska uppfyllas av intressenten:

  • Minst kreditbetyg A enligt Dun & Bradstreet eller minst riskklass 3 enligt Upplysningscentralens företagsupplysning (UC).
  • Inneha intyg om försäkring eller likvärdigt arrangemang som täcker skadeståndsskyldighet som kan uppkomma. 

Mer information

Den som är intresserad av att överta anläggningen med nyttjanderätt behöver kontakta oss senast den 22 december 2023 per e-post eller post. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktfliken högst upp på sidan. 

Ange diarienummer TRV 2022/131660.

Utöver att få in en intressent som vill ta över spåret, välkomnar vi även synpunkter på upplåtelsen. Är du till exempel närboende eller påverkas av järnvägen, kan du kontakta Trafikverket antingen via e-post eller post. Även för detta gäller samma diarienummer och att vi behöver dina uppgifter senast 22 december 2023.