Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt kompetenscentrum för vägteknik

För att säkerställa en långsiktig kunskapsförsörjning har Trafikverket tagit initiativ till och beslutat att finansiera ett kompetenscentrum för vägteknik.

Inrättandet av ett kompetenscentrum ger Trafikverket och branschen goda förutsättningar att inhämta kunskap och utveckla kompetens för att bygga och underhålla vägar nu och i framtiden.

– För att åstadkomma ett effektivt och hållbart vägbyggande och vägunderhåll måste ny teknik förstås och nya lösningar tillämpas. Samtidigt utvecklas mycket i andra sektorer och i andra länder, vilket kräver en ständig förmågeutveckling för att anpassa och omsätta detta för svenska vägars behov. Här blir kompetenscentrumet en viktig pusselbit för kunskapsförsörjningen, menar Robert Karlsson, ämnessamordnare för vägteknik på Trafikverket.

Robert Karlsson
Robert Karlsson, Trafikverket 

Dagens och morgondagens utmaningar kräver ny kunskap

Såväl person- som godstrafiken har ökat markant, samtidigt som klimatet är i fokus och transporterna blir allt längre och tyngre. Allt detta i ett allt äldre vägnät utvecklat för gamla behov. Parallellt har digitalisering, automatisering och elektrifiering inneburit fler och mer komplexa vägtransportsystem som ska byggas och underhållas.

Uppkopplade fordon och entreprenadmaskiner ställer krav på infrastrukturen men genererar samtidigt mängder av värdefull information om vägkonstruktioners tillstånd och trafikens och klimatets nedbrytning av vägarna. Framtidens vägteknikkompeten står alltså inför stora utmaningar men har även stora möjligheteter om potentialen inom digitalisering, automatisering elektrifiering kan förstås och omsättas.

Därför satsar Trafikverket på ett kompetenscentrum i vägteknik. Det ger förutsättningar till att nyttja de möjligheter som ny teknik, nya materiel och arbetssätt erbjuder men också till att öka förmågan att hantera nya, kända och okända utmaningar. Ett högaktuellt exempel är hur effekterna av klimatförändringar med översvämmade och förstörda vägar kan minskas. En framtida robust infrastruktur och väghållning som är klimatneutral och är både ekonomiskt och miljömässigt hållbar kräver ny kunskap.

Pontus Gruhs
Pontus Gruhs, Trafikverket 

– Satsningen på kompetenscentrumet kommer också att bidra till ökad attraktivitet för området och förbättrade samarbetsformer inom anläggningsbranschen. Det är nödvändigt om vi ska skapa goda förutsättningar i hela landet både för cykling och kollektiva resor men även för resor och transporter där bilar och lastbilar är avgörande för samhällets utveckling på det över 65 000 mil långa vägnätet, tror Robert.

Nästan en halv miljard till vägteknikforskning över tolv år

Trafikverket har fattat beslut att under perioden 2023 - 2034 finansiera Kompetenscentrum vägteknik (KCV) med upp till 40 miljoner kronor årligen. Att säkerställa en långsiktig finansiering är avgörande för att olika parter ska satsa på rekrytering och utrustning som krävs för forskning och långsiktig kunskapsförsörjning.

– Vägteknik vinner än så länge inga nobelpris, men nationell spetskompetens inom området är en avgörande förutsättning för ett modernt vägsystem. Det är därför oerhört glädjande att vi nu genomför den här 12-åriga satsningen med inriktning på vägteknik i världsklass, avslutar Pontus Gruhs som jobbar som strateg på Trafikverket och som tillsammans med Robert och många fler jobbat fram satsningen.

Lunds Tekniska Högskola (LTH) är koordinator för Kompetenscentret och övriga deltagare är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Chalmers Tekniska Högskola (CTH) Luleå Tekniska Universitet (LTU) samt  Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).