Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket erhåller medel för forskning om elflyg

Regeringen ger Trafikverket 15 miljoner kronor under 2023 för satsningar på forskning och innovation för ett snabbt införande av elflyg i Sverige. Trafikverket ska också utreda förutsättningarna för att införa elflyg på linjer med allmän trafikplikt.

Anna Modin, portföljledare för Luftfartsforskningen på Trafikverket.
Anna Modin, portföljledare Luftfartsforskning, Trafikverket. 

För att möjliggöra en snabb introduktion av elflyg i Sverige ger regeringen Trafikverket i uppdrag att genomföra en ny forsknings- och innovationssatsning på elflygsområdet för minst 15 miljoner kronor i budgeten för 2023. Trafikverket ska även ta initiativ till ökad samverkan mellan de aktörer som arbetar med forskning och innovation på området.

Flyget måste i likhet med andra trafikslag minska sitt klimatavtryck. Eldrivna flygplan har potential men, framtidens teknikutveckling är osäker. Därför behövs forskning som tar ett helhetsgrepp om utvecklingen.

– Regeringens satsning är både efterfrågad och mycket välkommen. Den kan bidra till att kunskaperna kan öka och metoder och modeller utvecklas. Dessutom ges möjligheter att demonstrera nya lösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta så att elflyget kan bli verklighet och bidra till ett hållbart transportsystem, säger Anna Modin, portföljledare för Luftfartsforskningen på Trafikverket.

Åtgärder för tidig introduktion av elflyg på allmän trafikplikt

Katarina Wigler, strategisk planerare på Trafikverket.
Katarina Wigler, strategisk planerare på Trafikverket. 

Regeringen ger också Trafikverket i uppdrag att analysera om det enligt gällande regler finns förutsättningar för att ställa krav på elflyg i upphandling av flygtrafik för linjer med allmän trafikplikt. Om Trafikverket bedömer att det behövs ska myndigheten lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en tidig introduktion av elflyg på linjerna. Trafikverket genomförde år 2020 en förstudie om möjligheten att handla upp fossilfria flyglinjer.

– Här får vi en möjlighet att göra mer ingående analys av de delar regeringen är intresserad av att fördjupa, säger Katarina Wigler, strategisk planerare på Trafikverket.

Uppdraget om elflyg i upphandlad flygtrafik ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.