Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny godsbangård i Norrköping för hållbara transporter

Strax norr om Norrköping bygger vi en ny godsbangård som förbättrar möjligheterna för gröna och smidiga godstransporter.

Dagens godsbangård ligger i centrala Norrköping, nära centralstationen. För att göra plats för den nya stambanan Ostlänken och för att avlasta Norrköpings innerstad från buller och risker med farligt gods på järnväg bygger vi en ny godsbangård på Malmölandet. Flytten av godsbangården lämnar även plats för kommande stadsutveckling i centrala Norrköping. 

– Bygget av den nya godsbangården är en fortsättning på arbetet med Kardonbanan, som sammanlänkar södra stambanan med Norrköpings hamn, vilket tillsammans bidrar till en hållbar utveckling av godstrafiken i Sverige. Med detta får Norrköping även en bättre stadsmiljö, då tunga godståg inte behöver passera genom centrala staden, säger Alexander Santos, programchef Ostlänken.

Den nya godsbangården har börjat byggas och ska vara klar 2024.

Hållbara transporter

Med en ny godsbangård förbättrar vi kapaciteten för godstrafiken på järnvägen. Den nuvarande godsbangården har idag plats för 630 meter långa tåg, medan den nya godsbangården dimensioneras för tåg som är 750 meter långa. När godsbangården kan ta emot längre och fler tåg innebär det att mer last får plats på varje transport, vilket bidrar till både ökad effektivitet och minskat utsläpp.

Under länkar kan du läsa mer om Norrköpings nya godsbangård och om Ostlänken, en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av Sveriges nya stambanor.