Cyklister på Västerbron
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny handbok: Mobilitet för gående, cyklister och mopedister

Trafikverket och SKR har tagit fram en uppdaterad och aktuell handbok som ersätter GCM-handboken från 2010. Den kompletterar de övergripande handböckerna TRAST och VGU-guiden samt regelverket VGU. VGU-guiden är också uppdaterad.

- Fokus är på planering, utformning, underhåll och uppföljning. Ambitionen är att ge stöd, idéer och inspiration i utvecklingen av de miljöer som används av gående, cyklister och mopedister, berättar Bikram Singh, Trafikverket, som ansvarat för arbetet tillsammans med Ulrika Palm, SKR

Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, hoppas att kommunala och regionala strateger och planerare ska ha nytta av underlaget i arbetet med att främja aktivt resande och en ökad andel resor med hållbara färdsätt.

Ny utgåva av VGU-guiden

VGU-guiden består av två handböcker – dels en om utformningsprocessen och dels en om stödjande kunskap. VGU-guiden har tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

VGU-guiden Utformningsprocess är en renodlad processhandbok med tydliga metodbeskrivningar och hänvisningar till regelverket Vägars och gators utformning, VGU. Den ger även stöd i tidigare planeringsskeden, med bland annat val av trafikteknisk standard. Guiden beskriver både den statliga och kommunala processen vid väg- och gatuutformning.

VGU-guiden Stödjande kunskap beskriver en fördjupning av kunskap inom väg- och gatuutformning och som inte finns beskriven i regelverket Vägars och gators utformning, VGU.