Denna nyhet är äldre än 6 månader

Information till Trafikverkets leverantörer om hantering av kostnadsökningar

Trafikverket kan konstatera att det är kostnadsändringar främst beroende på prisförändringar avseende material och drivmedel, orsakade både av pandemin och kriget i Ukraina.

För att hantera kostnadsutvecklingen har vi hittills infört indexerade priser både i befintliga avtal och i kommande avtal.

Nästa steg är att Trafikverket, med utgångspunkt från AB/ABT kap 6 § 3, kommer att pröva och värdera entreprenörernas yrkanden på ändring av avtalat pris. Som stöd för hanteringen tar vi fram en handledning för att beskriva tillämpningen av bestämmelserna, inklusive vad som krävs av entreprenörernas underrättelser. Genom handledningen vill vi säkerställa hantering av kostnadsändring och likabehandling.

Vi återkommer efter semestrarna med ytterligare information.

Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina