Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hållbar sjöfart

”Hållbar Sjöfart” är Trafikverkets branschprogram med målsättningen att skapa en konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö.

Charlott Andersson
Charlott Andersson 

Hållbar Sjöfart löper över tio år, 2019-2028, och drivs av forskningsplattformen Lighthouse. Lighthouse forsknings- och innovationsaktiviteter är inriktade på att möta industrins och samhällets behov.

– Sjöfarten är ett nödvändigt transportmedel och merparten av svensk export och import transporteras någon gång på vatten. För att tillvarata sjöfartens fulla potential krävs fortsatt omställning och utveckling i en mer hållbar riktning, där såväl de miljö- och klimatmässiga som ekonomiska och sociala aspekterna genomlyses och beaktas, säger Charlott Andersson, portföljledare för Trafikverkets sjöfartsportfölj.

I uppdraget ingår att kontinuerligt omvärldsbevaka den marina sektorn.  Här nedan kan du ta del av omvärldsrapporten från Lighthouse för perioden januari till september 2021.