Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mer gods på sjöfart är avgörande för att nå klimatmålen

På Trafikverkets digitala konferens "Gods på sjövägen – vad händer?" redovisade Trafikverket tillsammans med andra myndigheter vad som händer i Handlingsplanen för inrikes och närsjöfart.

Sjöfarten är energieffektiv och det finns stor överkapacitet på våra vattenvägar, längs kuster och på sjöar. Med rätt förutsättningar kan vi frakta dubbelt så mycket gods på våra vatten 2040.

Pia Berglund
Pia Berglund, sjöfartssamordnare 

– Det är nödvändigt att använda både sjöfart och järnväg i betydligt större omfattning än idag om vi ska och vara helt fria från koldioxidutsläpp 2045. Under året har vi sett de två första projekten som beviljats ekobonus, ett stödsystem för överflyttning, gå i trafik. Varje sådant projekt leder till stora klimat- och miljönyttor. Den nya Hansapendeln mellan Visby-Nynäshamn-Rostock, som startade den 30 augusti, kommer bidra till att ett stort antal lastbilar lyfts av vägen och därmed reduceras utsläppen av koldioxid och kväveoxider, säger Pia Berglund sjöfartssamordnare.

Sjöfarten har aldrig varit viktigare

Sjöfarten är viktig för att vi ska bli mer transporteffektiva och kunna ställa om användningen av energi. För varje sjötransport lastas hundratals lastbilar av från våra vägar, vilket är bra för miljö, klimat och trafiksäkerhet, men också för att minska trängsel. Trafikverkets prognoser pekar mot ett ökat användande av godsvolymer samtidigt som vi ska klara högre klimatmål. För att göra detta behöver sjöfarten användas mer.

Handlingsplan banar väg för mer gods på vatten

Den digitala konferens "Gods på sjövägen – vad händer" inleddes av infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med Trafikverkets GD Lena Erixon. Och det är en samlad sjöfartssektor som diskuterade framdriften i handlingsplanen med 62 konkreta förslag för att kunna frakta mer gods vattenvägen. Handlingsplanen innehåller alltifrån dialog med hamnar och utbildning av myndighetspersonal, till fortsatt utredning kring regler för pråmtrafik. Arbetet görs med andra myndigheter, sjöfarts- och transportsektorn och utgår från regeringens godstransportstrategi.

Åtgärderna i handlingsplanen kan göra skillnad både på kort och lång sikt, men först när många av dessa åtgärder införs kan vi förvänta oss en förändring. Ingen av åtgärderna kommer ensamt innebära att gods kan flyttas över till sjöfarten.