Information och kartmaterial - funktionellt prioriterat vägnät

Som hjälp vid användning av Funktionellt prioriterat vägnät finns en rapport och en handledning. Beslutade kartor finns på NVDB och redovisade per region i PDF.

Rapport – Funktionellt prioriterat vägnät

Rapporten beskriver vad funktionellt prioriterat vägnät (förkortat FPV) är, vad det omfattar och hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också en del av de överväganden som gjorts under framtagandet av rapporten.

Vi rekommenderar att rapporten läses först.

Funktionellt prioriterat vägnät - DiVA (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Handledning – Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät

Handledningen beskriver ett gemensamt förhållningssätt till de prioriterade vägarna. Det anger hur vi gemensamt bör arbeta för att värna de prioriterade vägarna och förbättra tillgängligheten på dem.

Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät (pdf-fil, 464 kB, öppnas i nyt fönster)

Funktionellt prioriterat vägnät i NVDB

Det funktionellt prioriterade vägnätet redovisas också i Trafikverkets Nationella VägDatabas, NVDB.

NVDB på webben 
Enkel handledning för NVDB på webb (pdf-fil, 1,6 MB, öppnas i nytt fönster)

Kartor över funktionellt prioriterat vägnät

Kartorna visar vilka vägar som är beslutade att ingå i funktionellt prioriterat vägnät. Kartorna innehåller olika lager, dels med vägarnas indelning i skikt och dels med vägarnas indelning i funktioner.

Manual för hantering av kartorna (pdf-fil, 766 kB, öppnas i nytt fönster)

För att enklast se skikten i kartorna behöver du ladda ner kartorna och öppna dem i Adobe PDF Reader.

För att se skikten på kartan direkt i webbläsaren, gör så här: När kartan är öppnad i ett nytt fönster, välj "Visa Adobe Reader-verktygsfältet" och klicka på "Visa lager".

I överkant av kartan finns symboler för att spara och skriva ut. Se manualen ovan för ytterligare instruktioner kring hantering av kartorna.