Äldre versioner av Vägars och gators utformning (VGU)

Här hittar du äldre versioner av VGU.

VGU fram till 26 juni 2015

Äldre versioner av VGU fram till 26 juni 2015 finns i Trafikverkets publikationsdatabas.
Väg- och gatuutformning, äldre versioner (Trafikverkets publikationsdatabas)