Transportdispens

Här hittar du bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd. Du kan också läsa om hur du ansöker om dispens från dessa bestämmelser.

I 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige.

Vikt- och dimensionsbestämmelser på Transportstyrelsens webbplats

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar. Se närmare information under länkarna i menyn.

Transportdispenser och jordskredet på E 6 vid Stenungsund

Trafikverket återkallar samtliga beslut som berör E 6 förbi Stenungsund på grund av jordskredet som skett under natten till den 23 september.

E 6 är stängd i båda riktningar tills vidare.

Vid behov av ny dispens med omfart förbi olycksområdet vänligen skicka in en ny ansökan via Trix eller transportdispenser@trafikverket.se.