Strömsundsbron. Foto: Holger Persson, Mostphotos

Bro och tunnel

Broar och tunnlar är viktiga delar av vägnätet. Vi arbetar på samma sätt med planering, projektering, byggande, drift, underhåll och förbättring av broar och tunnlar som med övriga delar av vägnätet.

Utforma broar och tunnlar

Bro- och tunnelteknik innebär att detaljutforma broar och tunnlar så att de uppfyller fastställda krav. Grundläggande för arbetet är kunskap om utformningskrav och om material och konstruktions- och byggmetoder.

Krav- och rådsdokumenten hämtar du via länken "Trafikverkets styrande dokument". Välj dokumenttyp Krav eller Råd eller sök på TRVINFRA-nummer och/eller TDOK-nummer för att hitta det dokument du söker.

Vissa regler och andra tekniska dokument om konstruktion av broar och tunnlar ingår inte i Trafikverkets serie med referens-id som börjar med ”TRVINFRA” och/eller "TDOK".  Du hämtar dem via länken "Tekniska dokument – Bro och tunnel".

AMA och tekniska beskrivningstexter

Via länken "AMA Anläggning" når du tekniska beskrivningstexter (VVTBT) upprättade av Vägverket. I anslutning till AMA Anläggning 07 finns tre dokument som innehåller Vägverkets krav och kontroll på material, tillverkning och färdig produkt för bitembundna lager, tätskikt på broar och obundna lager. Dokumenten benämns Teknisk beskrivningstext, TBT, och ska användas som kompletterande referensdokument till AMA Anläggning 07.