Illustation Anläggningsforum

Anläggningsforum

Ett gemensamt utvecklingsarbete bedrivs av Trafikverket, Byggföretagen och Innovationsföretagen.

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle är en förutsättning. Den svenska anläggningsbranschens beställare, entreprenörer och konsulter bidrar, tillsammans och var för sig, till att skapa samhällsnytta. Vi i branschen är beroende av varandra och vårt samarbete grundar sig på förståelse för varandras drivkrafter, krav och behov.

I den avsiktsförklaring som beslutades av de tre parterna på Nationella anläggningsdagen 12 november 2019 står det:

Tillsammans…

  • bidrar vi till att skapa en attraktiv bransch för alla, där kompetens- och resursförsörjning är vår gemensamma utmaning.
  • har vi ett affärsetiskt förhållningssätt som genomsyrar allt. I vår verksamhet gäller sund konkurrens, socialt ansvarstagande och nolltolerans mot fusk.
  • visar vi varandra förtroende som utgår från varandras kompetens, att vi står för våra ord och att vi vill varandra väl.
  • utvecklar vi den svenska transportinfrastrukturen med fokus på innovation, produktivitet och klimatpåverkan.
  • är vi ansvariga för att säkerställa att ingen skadas allvarligt eller dödas på våra arbetsplatser.

Vision: Tillsammans i en framtidsbransch

Tillsammans skapar vi hållbar samhällsnytta. Vi är en attraktiv, sund och säker bransch som genom dialog, tillit, förtroende och engagemang utvecklar den svenska transportinfrastrukturen.