Anläggningsforum

Anläggningsforum var ett gemensamt utvecklingsarbete som bedrevs av Trafikverket, Byggföretagen och Innovationsföretagen 2013–2022. Hösten 2022 beslöts att arbetet i sin nuvarande form avslutas och att nya arbetsformer ska utarbetas av parterna.

Grunden har varit parternas gemensamma bidrag till ett tillgängligt och hållbart samhälle. Den svenska anläggningsbranschens beställare, entreprenörer och konsulter bidrar, var för sig och tillsammans och var för sig, till att skapa samhällsnytta. Visionen för samarbetet var: Tillsammans i en framtidsbransch, där man gemensamt skapar hållbar samhällsnytta.

Grunden för själva arbetet i Anläggningsforum har varit att fokusera på ett antal gemensamma utvecklingsområden, där representanter för branschen har tagit fram rapporter och rekommendationer. Fokusområdena har varit Hållbarhet, Kompetensförsörjning och Sund konkurrens samt ett digitaliseringsprojekt. Du hittar en länk till rapporterna och rekommendationerna längre ned på denna webbsida.

Vid överenskommelsen om förändringen av arbetet var parterna eniga om att det behövs en fortsatt stärkt samverkan, men att nuvarande form inte stöttar behovet. Anläggningsforum och Regionala anläggningsforum avslutades vid årsskiftet 2022, men regionala aktiviteter mellan parterna uppmuntras att fortgå i nätverksformat.

Pågående projekt avslutades och rapporterades före årsskiftet, undantaget kompetensprojektet. Utformning av det fortsatta samarbetet tas fram under Q1-2023 och samverkan ska drivas i första hand som möten på ledningsnivå mellan två parter.

Kompetensförsörjningsprojektet (Attraktivitetskampanjen) vars syfte varit att attrahera framtida medarbetare till branschen, fortsätter som ett gemensamt projekt även framåt, med en utåtriktad aktivitet i samband med gymnasievalet under våren 2023. Under våren genomförs även webbinariet ”Mätmetoder för ökad produktivitet”.