Anmälan till stormöten Strategisk dialog

Varje år genomför vi tre stormöten inom forumet Strategisk dialog där vi diskuterar kommande års trafikpåverkan från tillfälliga kapacitetsrestriktioner (banarbeten).

Anmäl dig till kommande stormöten

Är det till dig inbjudningar och information angående Strategisk dialog ska gå i fortsättningen? Kryssa då i rutan Jag vill vara en ständig deltagare i Strategisk dialog. Det är endast genom att kryssa i den rutan, som du och företaget du representerar kan garanteras att få information om Strategisk dialog.

Om du har frågor, eller om du redan är anmäld till en mötesserie och vill avanmäla dig, använd formuläret under Kontaktuppgifter (finns längre upp på sidan).