Västsvenska paketet

Västsvenska paketet är en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att Västsverige kan växa och utvecklas.

Västsvenska paketet är en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att Västsverige kan växa och utvecklas.

Västsverige växer och utvecklas. Allt fler flyttar hit. Därför behöver vi planera och utveckla Göteborg som nav så att alla i Västsverige kan ta sig fram så smidigt som möjligt. Genom att investera i infrastruktur öppnar vi möjligheter för en positiv utveckling – både i regionkärnan Göteborg och längs pendlingsstråken. Vad vi gör nu avgör hur det blir i framtiden. Det är en förutsättning för kommande satsningar på till exempel höghastighetståg, bostadsbyggande och stadsutveckling. För att knyta ihop Västsverige och göra regionen starkare krävs omfattande insatser.

Västsvenska paketet bidrar till ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Paketet innehåller stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik. Det blir lättare att ta sig fram och vi får bättre och smidigare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige.

Västsvenska paketet innehåller transportslagsövergripande åtgärder under närmare 20 år och är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik samt Trafikverket, som också är huvudman för paketet.    

Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar. Totalt består paketet av många olika projekt av större och mindre storlek. Marieholmstunneln, Västlänken, Hisingsbron, nedsänkning av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm samt busskörfält längs infarterna till Göteborg är några exempel. Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Västsvenska paketet baseras på ett medfinansieringsavtal mellan parterna på 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.  

Trängselskatt är också en del av Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.