Vilka alkolås finns?

Det finns flera typer av alkolås på marknaden. Välj ett som passar verksamhetens behov, men tänk på att det bör uppfylla standardens krav.

Det finns flera typer av alkolås att köpa för eftermontering i befintliga fordon eller vid nybilsinköp, när alkolåsen ska användas förebyggande eller som en kvalitetssäkring för trafiksäkerhet.

Det är viktigt att i förväg tänka över om man har några speciella behov eller krav på alkolåset till exempel:

  • att man vill kunna ta med handenheten när bilen är låst (blir då en extra stöldspärr)
  • att man behöver koppla på uppvärmning av alkolåset via fjärrkontrolldosan till bilen
  • att man vill arbeta med så kallat återblås för förare under färd.

Alla händelser sparas i alkolåset och kan följas upp i efterhand. Alternativt kan alkolåset också användas enbart som en startspärr utan att dessa loggar följs upp rutinmässigt.

Förutom de speciella behov eller användarkrav som finns utifrån den egna verksamheten eller tjänsten som upphandlas, rekommenderar vi att alkolåset tekniskt uppfyller standarden SS EN 50436-2 eller SS EN 50436-1. Intyg om uppfyllnad och godkännande ska vara utfärdade av laboratorium som själva uppfyller ISO/IEC 17025.

Standarder för alkolås:

  • SS-EN 50436-1, utg 2:2014. Alkolås – Fordringar och provning – Del 1, Alkolås för körkort med villkor.
  • SS-EN 50436-2, utg 2:2014. /A1:2015 Alkolås – Fordringar och provning – Del 2, Instrument som mäter alkohol i utandningsprov med munstycke och används förebyggande i kvalitetssäkringssyfte.

Vid en upphandling som inkluderar krav på alkolås är det enklast att enbart hänvisa till den beslutade standarden genom att ange SS-EN-nummer och namn.

Ytterligare standarder för datasäkerhet, erfarenheter och installation har tagits fram:

  • SS-EN 50436-3, utg 1 2017. Guidance for authorities, decision makers, purchasers and users
  • SS-EN 50436-4, utg 1:2019. Connection and digital interface between the alcohol interlock and the vehicle
  • SS-EN 50436-6, utg 1:2015. Data security
  • SS-EN 50436-7, utg 1:2017 Installation document.

Köp standard – standarderna går att köpa genom SEK Svensk Elstandard.