Frågor och svar om elsäkerhet för dig som arbetar i Trafikverkets elanläggningar

Här kan du läsa några av de frågor vi fått och hur vi besvarat dem.