Tolkning av regelverk angående arbete i spårväxel utrustad med växelvärme

Två regelverk stämmer inte helt överens, och därför har Trafikverket tolkat regelverket för arbetsgången vid A-skydd och utförande av spänningsprovning. Du behöver inte ta hänsyn till tolkningen om du tillämpar annan metod som ger betryggande säkerhet.

Med anledning av att två regelverk inte till fullo stämmer överens har Trafikverket gjort en tolkning av regelverket när det gäller arbetsgången vid A-skydd och utförande av spänningsprovning.

Ärendet har diarienummer TRV 2017/70668 Frånkoppling av växelvärme på Trafikverkets anläggning.

Bakgrund

Det uppstår ett problem med att kortsluta rälerna vid starttillståndet av A-skyddet, eftersom man måste spänningsprova för att undvika isolationsfel och kontrollera frånvaro av driftspänning. I TDOK 2016:0053 (Modul 12 A-skydd) i kapitel 2.4 så står det att "innan tågklareraren får ge A-skyddet starttillstånd ska spårområdet avspärras och spårledningen kortslutas." samt att "Avspärrningen ska göras först och kortslutningen därefter, så att avspärrningen ger ett skydd åt den som måste beträda banan för att utföra kortslutningen."

Tolkning

Enligt TDOK 2016:0053 (Modul 12 A-skydd) kapitel 2.2 Avstämning, så ska tillsyningsmannen kontakta tågklareraren för en avstämning av arbetsplanen strax innan A-skyddet beräknas starta. Vid det samtalet ska tillsyningsmannen meddela tågklareraren att hen behöver spänningsprova anläggningen i direkt anslutning till kortslutningen av spårledningen och att det tar ca: 5 sekunder före hen kan kortsluta.

När sedan tillsyningsmannen ringer upp för att begära starttillstånd ska hen befinna sig vid växeln och vara beredd att spänningsprova. Tågklareraren avspärrar och meddelar tillsyningsmannen som i sin tur spänningsprovar och därefter kortsluter spåret enligt TDOK 2016:0053.