PM Hantering av brytare Eaton Holec med jordningsfunktion

Vid utnyttjande av jordningsfunktion på brytare Eaton Holec krävs lokal blockering på plats.

Till följd av en inrapporterad händelse har Trafikverket utfört prov av funktionaliteten avseende brytare av typen Eaton Holec med jordfunktion. Det har visat sig att i de fall brytaren är försedd med reläskydd kan dessa lösa brytaren även om valomkopplaren är i jordat läge. Detta medför då att jordningen av den utgående kabeln som sker genom själva brytaren då försvinner. Felet uppträder endast då brytaren manövrerats på fjärr och mjukvarublockerats i eldriftledningssystemet. Lokal blockering av brytaren förhindrar däremot frånmanöver av brytaren.

Av den anledningen har Trafikverket 2022-02-03 publicerat ett PM som föreskriver att blockering av jordningsfunktionen på alla brytare av typen Eaton Holec med beteckning som börjar med SVS, VSVS och NVS måste ske lokalt på plats genom låsning med hänglås på brytaren i avsett öra för blockering och montering av skylt ”Får ej manövreras”. Detta förhindrar att brytaren manövreras både via reläskydd så väl som via fjärmanöver.