Förtydligande PM om ny modell av manöverdon

Eftersom vi har fått många frågor om den nya modellen av manöverdon för frånskiljare järnväg har vi tagi fram ett PM som beskriver förutsättningarna för den nya modellen.

Vi har fått många frågor om den nya modellen av manöverdon för frånskiljare järnväg. Det nya manöverdonet, Hughes  EOA600, är mekaniskt och elektriskt helt kompatibelt med tidigare modeller av typ BAMYC. Den kan därför ersätta tidigare manöverfordon utan anpassning. Den nya funktionen för fjärrstyrd mekanisk blockering tas inte i bruk förrän vi tagit fram alla systemkomponenter och påverkar inte kompabiliteten med dagens system. Nedan kan du ladda ner ett PM som beskriver förutsättningarna för den nya modellen.

PM ny typ av motormanöverdon för frånskiljare järnväg 23 mars 2020 (pdf, 282,7 kB)