Åtgärder vid konstaterat lågt tryck SF6-gas i mellanspänningsställverk

Trafikverkets anvisningar vid konstaterat lågt tryck SF6-gas i mellanspänningsställverk.

Lågt tryck har konstaterats i flera nätstationer med kompaktställverk i samband med en nationell inventering.

I det här tillståndet ska man inte manövrera dessa kopplingsapparater i spänningssatt anläggning.

Åtgärder

  • Manöverförbud av kopplingsaparater under spänning i aktuellt ställverk.
  • Manöver får göras om hela ställverket är spänningslöst
  • När kopplingsapparater är i önskat läge kan anläggningen spänningssättas igen.
  • Kopplingsapparat med för lågt gastryck får inte utgöra frånskiljare för arbete.

Se "PM Nätstationer med lågt tryck SF6-gas mellanspänningsställverk" under Dokument för mer information.